Информационное сообщение
Тема: Труд и оплата труда (86 вопросов)
На сайте организовано рейтинговое голосование. Тамаре Дуйсеновой будут заданы вопросы, набравшие наибольшее количество голосов в рейтинге.
Всего задано вопросов: 907

Все вопросы

Сортировка по: дате | рейтингу
Вера
возраст: 36
г. Алматы
25.02.2016 09:54
Здравствуйте. Работаю в школе секретарем и 0,5 ст. лаборантом по совместительству, образование среднее, окончила только курсы. С 1 января 2016 года на основании Реестра должностей гражданских служащих сферы образования должность секретаря относится блоку D – вспомогательный персонал, образование не учитывается, а лаборант относится к блоку С – административный персонал, где звено и ступень меняется в зависимости от образования. Значит я не могу работать лаборантом, потому что у меня нет образования? А если можно работать без образования, то как должна начисляться заработная плата?
Ответ: Квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц», согласно которому в примечании данных характеристик установлено, что лаборант со средним общим образованием относится на одну категорию ниже должности лаборанта с техническим и профессиональным (среднее специальное, среднее профессиональное) образованием без категории.
Таким образом, в Вашем случае должность лаборанта по совместительству должна определяться по блоку В4-4.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

омар
возраст: 57
г. Астана
25.02.2016 08:40
Саламатсызба, менің сұрағы:
1) Еңбек ақымызды (желтоқсан айының 2015 жылғы)алалмай жүрміз. Компания АДС.ЭКСПО-2017 бас ғимаратын салған біз. Кәзіргі таңда Нау.Компания орналасқан ғимарат. Жас келді жұмысқа ешкім алғысы келмейді,мен сияқтылар қаншама? Бір құдайдың өзі біледі? Денің сау,халқыңа адал қызмет істей беруіңе тілектес Омар Байжанов.
Ответ: Құрметті Омар!
Сіздің өтінішіңізде көрсетілген жағдайлардың мән-жайын анықтау үшін Сіз жұмыс атқарған кәсіпорында тексеру амалдарын жүргізу қажет.
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының бұзылуына кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды Еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті орган жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 сәуірдегі № 411 қаулысына сәйкес, мемлекеттік еңбек инспекциясының қайтадан құрылу және оның функцияларын жергілікті атқару органдарға тапсыру негіздеріне байланысты, 2013 жылдың 1 шілдесінен бастап мемлекеттік еңбек инспекциясы жергілікті атқару органдардың қарамағына көшті.
Сол себепті, Сізге Астана қаласының Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасына жазбаша түрде тікелей жүгінуіңіз қажет (Астана қаласы, Иманбаева көшесі 16).
Осыған байланысты, Сіздің өтінішіңіз негізінде мемлекеттік еңбек инспекторларымен тиісті тексеріс жұмыстары жүргізілгеннен соң, Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес Сізге жауап берілетін болады.
Сонымен қатар, Кодекстің 6-бабы 2-тармағына сәйкес ешкімді де еңбек құқықтарын іске асыру кезінде шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне, жасына немесе дене кемістіктеріне, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына байланысты ешқандай кемсітуге болмайды делінген.
Осы себепті, егерде Сіз жұмысқа тұру барысында жұмыс беруші тарапынан кемсітушілікке ұшырадым деп есептейтін болсаңыз, Сіз Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жоғарыда көрсетілген Басқармаға немесе сотқа жүгінуге құқылысыз.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Менсулу
возраст: 51
г. Алматы
24.02.2016 17:45
Я Менсулу с 2006 года работаю в районном отделе занятости и социальных программ в качестве консультанта в отделение оказания социальной помощи на дому по детям инвалидам. С 1 января 2016 года расчет заработной платы гражданским служающим производиться согласно Постановление Правительства №957 от 27.11.15 года О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства РК от 29 декабря 2007 года №1400 О системе оплаты труда гражданских слаужащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казеных предприятий.В данное время у меня образование среднее специальное, специальность - медсестра. Расчеты заработной платы производят по категории социального работника.Объясняя тем что у меня не имеется высшее образовании по квалификационный требовании согласно приказа министра №31-ө-м от02.02.2012г.Связи с этим прошу дать мне разъяснение?????
Ответ: Уважаемая Менсулу! Согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 2 февраля 2012 года № 31-ө-м
«Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих системы социальной защиты и занятости населения» должность консультанта по социальной работе должна быть с соответствующим высшим образованием. То есть, принимать на данную должность нужно только имеющих соответствующее высшее образование.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Светлана
возраст: 51
г. Астана
24.02.2016 14:03
Добрый день Тамара Касымовна! Граждане Казахстана с понимаем отнеслись к вопросу повышения пенсионного возраста, в сложившихся условиях это пожалуй было правильное решение, но почему решая одну сторону вопроса, государство не думает о другой. Ведь если будем работать значительно дольше (пока до 63), то параллельно необходимо решать вопрос о сокращении продолжительности рабочего времени на 1-2 часа с сохранением оплаты труда. Коль мы берем пример с Запада, где уже ни для кого не секрет, что рабочий день длится до 16.00 либо 17.00., то и здесь нужно находить баланс. Решение данного вопроса позволило бы родителям больше заниматься с детьми, а это снижение травматизма, преступности наконец, появилась бы возможность больше в световой день, а не по ночам заниматься спортом, изучать государственный и другие языки и т.д. Нужно беречь силы работников и заботиться о генофоне страны.
Ответ: Уважаемая Светлана! В соответствии с законодательством предусмотрено повышение пенсионного возраста женщин до 63 лет поэтапно ежегодно по 6 месяцев, в период с 2018 года по 2027 год.
Данная мера принята с целью увеличения стажа участия в накопительной пенсионной системе и объема пенсионных накоплений, что, соответственно приведет к повышению размеров получаемых ими пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы.
В соответствии с действующим трудовым законодательством в трудовом договоре может предусматриваться меньшая продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную продолжительность рабочего времени.
Таким образом, возможность осуществления работы по сокращенному рабочему времени с оплатой как за нормальную, может производиться в случае, если это оговорено условиями трудового договора.
Кроме того, в соответствии со ст. 70 Трудового кодекса Республики Казахстан, при заключении трудового договора, а также в процессе трудовых отношений по письменному соглашению между работником и работодателем работнику может устанавливаться неполное рабочее время.
Неполным рабочим временем считается время, которое меньше нормальной продолжительности, установленной настоящим Кодексом, в том числе:
1) неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей смены);
2) неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе;
3) одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей смены) и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями.
Однако, в силу того, что оплате подлежит только фактически отработанное рабочее время, то работа в режиме неполного рабочего дня неизменно повлечет уменьшение заработной платы.
Вместе с тем сообщаем, что в рамках законотворческих работ Министерством ваши предложения будут учтены.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Айнур
возраст: 40
г. Алматы
24.02.2016 12:59
Уважаемая Тамра Дуйсеновна! Всем билогам, работающим в лабораториях медицинских учреждений, хотелось бы проходить аттестацию с присвоением квалификаионной категории (а это соответственно и прибавка к зарплате). Есть ли перспектива в рассмотрении этого вопроса? Спасибо.
Ответ: Уважаемая Айнур!
В соответствии Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», присвоение квалификационной категории является добровольной процедурой и проводится для определения уровня квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, с присвоением соответствующей квалификационной категории, выдачей им свидетельства о присвоении квалификационной категории по конкретной специальности.
Выдача свидетельства о присвоении квалификационной категории (далее – свидетельство), осуществляется на основании соответствующего приказа в целях определения уровня квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, присвоением соответствующей квалификационной категории по конкретной специальности на основании результатов оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов в области здравоохранения.
В этой связи, выдача свидетельства специалистам без медицинского образования не представляется возможной.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Риза
возраст: 52
г. Астана
24.02.2016 09:23
Тамара ханым, медицина мекемесінде қызмет ететін қызметкерлердің магистратура бітіргендері бар, олардың арасында бухгалтерия қызметкерлері де бар, олар өз қызметін атқаруда біліктілік көрсетіп жүр емес пе, ендеше неге оларға үстеме ақы төленбейді? Нақты сауалым: медициина мекемесінде қызмет ететін магистратура бітірген қызметкерлерді алаламай, бәріне де үстеме ақы төленуі қажет деп ойлаймыз, осы мәселе турасында не айтар едіңіз?
Ответ: Құрметті Риза! Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жалақы жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайларына қарай еңбек үшін төленетін сыйақы, сондай-ақ өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер.
Осыған орай, қызметкерлерге бірдей үстеме ақы (оның ішінде магистратура бітіргендерге) төлене алмайды.
Ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылардың нақты мөлшері заңнамаларға сәйкес салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалады.
Сонымен бірге, салалық келісімде, ұжымдық шартта және жұмыс берушінің актісінде айқындалған тәртіппен ұйымдардың қызметкерлеріне ынталандыру мақсатында сыйлықақы беруге болады.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Алия
возраст: 29
г. Актобе
24.02.2016 01:46
Здрав-те! У меня вопрос такой: скажите пож-та Комитет оплаты медицинских услуг с 2017 г.станет ФОМСС, теперь кто в данный момент уходят в декрет через пару лет смогут выйти на работу при ФОМССе, тоесть место декретщицы при КОМУ сохраниться или же в связи с реорганизацией могут сократить? Спс за ранее!
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Зухра
возраст: 24
г. Алматы
23.02.2016 23:58
Сәлеметсіз бе?
сізге қояр сұрағым мен мектепте мұғалім болып жұмыс жасаймын . Жақын арада декреттікке шықтым . Бір балам бар екіншісіне аяғым ауыр.сізден сұрайын дегенім мемлекеттік қызметте жұмыс жасағандарга бала күтіміне берілетін жəрдем ақы жəне де айлығының 40% төленеді дегендер рас па екен ? соны калай есептейді жəне де кімге барып отініш береміз .Рахмет
Ответ: Сәлеметсізбе Зухра!
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес отбасында бала туылған жағдайда, республикалық бюджет есебінен мемлекеттік келесі жәрдемақылар қарастырылған:
- бала тууына байланысты бiржолғы мемлекеттік жәрдемақы;
- бала бiр жасқа толық толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы.
Егер бала туған ана, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушысы болған жағдайда, яғни оның табысынан Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына (бұдан әрі - Қор) әлеуметтiк аударымдар жүргiзiлген болса, бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты табысынан айырылған жағдайда ай сайынғы әлеуметтiк төлемі қарастырылған.
Бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетiн ай сайынғы әлеуметтiк төлемдер табыстың орташа айлық мөлшерiн табысты ауыстыру коэффициентiне көбейту арқылы айқындалады.
Аталған төлем әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі ретінде ескерілген табыстың орташа айлық мөлшері әлеуметтік төлемге құқық басталған айдың алдындағы соңғы жиырма төрт ай ішінде әлеуметтік аударымдар жүргізілген (осы кезеңде әлеуметтік аударымдарда үзілістердің болу-болмауына қарамастан) табыстар сомасын жиырма төртке бөлу арқылы айқындалады. Табысты ауыстыру коэффициенті 0,4 болады (негізі: Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Заңы)
Заңнама аясында бала күтiмi жөнiндегi жәрдемақы немесе әлеуметтік төлем бала туған күннен бастап ол бiр жасқа толық толғанға дейiн тағайындалады.
Бұған қоса, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушы аналарға жүктiлiкке және босануға байланысты табысынан айырылған жағдайда бір жолғы әлеуметтiк төлем жүргізіледі.
Қор есебінен тағайындалатын аталған әлеуметтiк төлемдерден Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес мiндеттi зейнетақы жарналары (10 пайыз мөлшерінде) ұсталып қалады және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жiберiледi.
Жоғарыда аталған жәрдемақылар тиісті құжаттарды тұрғылықты жеріңіз бойынша Зейнетақы төлеу туралы мемлекеттік орталығына өткізгенде тағайындалады.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Александр Иванович
возраст: 55
г. Алматинский бизнесмен
23.02.2016 14:45
Добрый день Тамара Касымовна. Меня, как работодателя интересует вопрос о новом Трудовом кодексе, где предусмотрена процедура декларирования деятельности работодателей. Прошу вас разъяснить, является ли эта процедура обязательной и какие преимущества законодательство дает обладателям Сертификата доверия?
Ответ: Следует отметить, что процедура декларирования деятельности работодателей является добровольной. Данная процедура регулируется Правилами декларирования деятельности работодателя, утвержденными Министерством.
Сертификат доверия учитывается инспекцией труда при формировании выборочных проверок. В отношении работодателя - обладателя Сертификата доверия выборочная проверка не проводится.
Декларирование деятельности работодателя осуществляется местным органом по инспекции труда совместно с региональными объединениями работодателей и объединениями профсоюзов.
Для участия в декларировании, работодатель направляет в местный орган по инспекции труда, по месту нахождения организации, заполненную совместно с профсоюзным органом (при его наличии) заявление-декларацию о деятельности работодателя, которая включает информацию по соблюдению им требований трудового законодательства по 20 параметрам (наличие заключенных трудовых договоров; соблюдение режима работы и отдыха; выплата заработной платы и другие).
Решение о соответствии или несоответствии деятельности работодателя требованиям трудового законодательства принимается местным органом по инспекции труда по рекомендации комиссии по декларированию деятельности работодателя.
Работодателям, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства, выдается Сертификат доверия сроком на три года. На сегодня 24 предприятия по республике имеют Сертификат доверия.
Тема вопроса: Труд и оплата труда

Ольга
возраст: 58
г. Усть-Каменогорск
23.02.2016 14:41
Внедрена новая система оплаты труда гражданским служащим в 2016 году, но на сайтах некоторых министерств до сих пор нет Реестров должностей по новой модели (культура, развитие языков, спорт, спортивные школы, образование). Ваше министерство - разработчик новой модели оплаты, почему нет контроля за процессом внедрения до конечного результата?
Кроме того, выделено недостаточное количество средств из РБ, потребность удовлетворена на 75%, по соцзащите - на 50%, будут ли выделены дополнительные средства в течение года? Речь идет о сотнях миллионов тенге для бюджета города и о миллиардах - на область. Гражданские служащие не могут оценить достоинства новой системы оплаты труда, когда средств выделено недостаточно. В вышестоящие организации обращаемся, но ответа нет, так как министерство ваше тоже не отвечает.
Ответ: Уважаемая Ольга!
по первому вопросу.
Н сегодняшний день Министерством здравоохранения и социального развития РК согласованы реестры гражданских служащих по всем соотвествующим сферам. Кроме того, данные реестры зарегистрированы в Министрестве юстиции РК.
по второму вопросу.
Суммы потребности новой модели системы оплаты труда были согласованы со всеми местными исполнительными органами и получены подтверждающие письма за подписью заместителей акимов соответствующих областей.
Тема вопроса: Труд и оплата труда
Сортировка по: дате | рейтингу
Все вопросы
списком облаком

Все темы