Информационное сообщение
Тема: Пенсионное обеспечение (104 вопроса)
На сайте организовано рейтинговое голосование. Тамаре Дуйсеновой будут заданы вопросы, набравшие наибольшее количество голосов в рейтинге.
Всего задано вопросов: 907

Все вопросы

Сортировка по: дате | рейтингу
Турсынай
возраст: 23
г. Кызылорда
23.02.2016 14:45
Сәлеметсіз бе! 08. 01. 2016 ж кешкі жаңалықтардың "Ауыр және зиянды жұмыс жасайтын жұмысшыларға 55 жастан Зейнетке шығуға болады", - деп хабарлады. Қаншалықты рас жаңалық? Əкемнің жасы 61-де. Жұмыс стажы-38 жыл. Жауап беруіңізді сұраймын!
Ответ: Құрметті Тұрсынай! Қазақстан Республикасында 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өтуіне байланысты жеңілдік шартпен № 1 және № 2 тізімдері бойынша тағайындалатын зейнетақылар жойылды.
«Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы» Заңына сәйкес:
№1 тізімі бойынша 1998 жылғы 1 қаңтарына дейін жұмыс стажы бар ер адамдарға 53 жасқа толғанда және жұмыс стажы кемінде 20 жыл болып, оның ішінде №1 тізімі бойынша - кемінде 10 жыл аталған жұмыстарда істегенде.
№2 тізімі бойынша 1998 жылғы 1 қаңтарына дейін жұмыс стажы бар ер адамдарға 58 жасқа толғанда және жұмыс стажы кемінде 25 жыл болып, оның ішінде №2 тізімі бойынша - кемінде 12 жыл 6 айын аталған жұмыстарда істегенде мемлекеттік арнайы жәрдемақы тағайындалуға құқығы бар.
Ынтымақты зейнетақы секілді мемлекеттік арнайы жәрдемақы тағайындау үшін 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі ғана еңбек өтілі есепке алынады, себебі осы күннен кейін еңбек өтілі үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қалыптастырылған зейнетақы жинақтары есебінен төлемдері жинақтаушы зейнетақы жүйесінен зейнетақы төлемдері көзделген.
Жаңа жағдайларда Зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін адамдарды зейнетақымен қамсыздандырудың міндетті кәсіптік схемасын құру және нығайту міндеті алдыңғы қатарға шығады. Осыған орай ерекше еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер үшін міндетті зейнетақы жарналарына қосымша 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушінің еңбекақы төлеу қорының 5 % мөлшерінде жүргізетін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары енгізілді.
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын (бұдан әрі – МКЗЖ) кәсіптері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1562 қаулысымен бекітілген Өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің тізбесінде көзделген зиянды (ерекше зиянды) еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің пайдасына жұмыс беруші өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Аталған тізбе өндірістердің, жұмыстардың және кәсіптердің 3000 түрінен тұратын 17 бөлімнен тұрады.
Атап өткен жөн, жинақтаушы жүйе жағдайында ең төменгі зейнетақы мөлшерінен кем болмайтын төлемді қамтамасыз етуге жеткілікті зейнетақы жинақтары болған жағдайда сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан кезде:
ер адамдардың 55 жасқа, әйелдердің 50 жасқа толғанда міндетті зейнетақы жарналары есебінен;
Тізбеге кіретін кәсіптер бойынша кемінде бес жыл еңбек өтілі бар адамдардың 50 жасқа толғанда міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнеткерлікке мерзімінен бұрын шығу мүмкіндігі бар.
Осылайша, жинақтаушы зейнетақы жүйесі шеңберінде әр қызметкер (салымшы) қартайған шақта өзін қамтамасыз етуге жауапкершілікте болғанда болашақ зейнеткерлер үшін ерте жаста зейнетке шығу мәселесі өзекті болып табылмайды.

Назыре
возраст: 55
г. Алматы
23.02.2016 13:48
Добрый деньТамара Касымовна.
У меня такой вопроc.
Не исчезнет ли начисленный инвест доход ,как это было при объединении пенсионных фондов.Ведь должна же быть справедливость,если начислили инвест доход,то он не должен быть уменьшен,в связи с тем что государство вложила наши пенсионные отчисления не в те"ценные бумаги"Ведь в банке если положишь на депозит,то начисленные проценты уже никуда не исчезают,даже если банк в "убытке".Раз Вы говорите, что заботитесь о будущих пенсионерах и говорите о том,что государство гарантирует сохранность пенсионных отчислений граждан,так пусть государство гарантирует сохранить уже начисленного инвест дохода на наши пенсионные накопления,и что начисленный инвест доход никуда не исчезнет и не обнулится при выходе на пенсию.Мы граждане не знаем в какие бумаги государство вкладывает деньги и будут ли они приносить доход.Вот я получила выписку на 01.01.2016года и была рада, что начисленный инвест доход за 2015год хоть частично,но покрыл инфляцию.
Ответ: Уважаемая Назыре!

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» гарантия сохранности пенсионных активов обеспечивается за счет осуществления инвестиционного управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.
Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляется Национальным Банком РК на основании договора
о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком РК и ЕНПФ.
В целях повышения эффективности управления пенсионными активами ЕНПФ с 1 января 2016 года функции Совета по управлению Национальным фондом РК дополнены функциями по управлению пенсионными активами ЕНПФ.
К функциям Совета по управлению Национальным фондом РК относится выработка предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами ЕНПФ, предложений по направлениям инвестирования, предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ и рассмотрение ежегодного отчета о деятельности ЕНПФ.
В настоящее время перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ, разработан и проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами.
Предлагаемое распределение оптимально обеспечивает максимальную отдачу от пенсионных активов и гарантирует сохранность инвестиций.
В интересах вкладчиков выделение пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться исключительно на условиях рыночной процентной ставки.
Для эффективного и транспарентного использования средств ЕНПФ основные условия и механизмы реализации проектов, финансируемых за счет средств ЕНПФ, будут рассматриваться Советом.
Прозрачность использования пенсионных накоплений будет обеспечена публичным раскрытием информации о результатах инвестирования средств ЕНПФ.
Вместе с тем, в случае отрицательной доходности по пенсионным активам государство гарантирует реальную стоимость пенсионных накоплений граждан за счет бюджетных средств.
Так, согласно Закону государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты.
Таким образом, если на момент приобретения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВ, ОППВ сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ будет меньше суммы фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции, то вкладчику за счет средств государственного бюджета выплачивается разница между суммой фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений в ЕНПФ на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты.
Указанное обязательство направлено на защиту интересов вкладчиков (получателей) в накопительной пенсионной системе.
Необходимо также отметить, что в 2013 году передача пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в ЕНПФ была осуществлена по графику, утвержденному Приказом Председателя Национального Банка РК от 24.09.2013г. № 356, в полном объеме с сохранением права собственности вкладчиков на свои пенсионные накопления.
В результате, при переводе пенсионных накоплений вкладчиков из накопительных пенсионных фондов в ЕНПФ были переведены все пенсионные накопления, включая инвестиционный доход.

Галина
возраст: 62
г. Алматы
23.02.2016 12:42
В 2012 году по возрасту вышла на пенсию, стаж непрерывный, образование высшее. Уважаемая, Тамара Дуйсеновна, Вы как-то говорили, что пенсии будут начислять по другому тарифу тем, у кого стаж без перерыва.
Вопрос: Когда будут менять тариф начисленя пенсии тем, у кого стаж непрерывный? Куда обратиться?
Ответ: Уважаемая Галина!
Пенсионное обеспечение в Республике Казахстан осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), основанном на принципах предоставления гражданам равного права на пенсионное обеспечение. При назначении пенсионной выплаты принимаются во внимание только трудовой стаж, выработанный по состоянию на 1 января 1998 года, и фактический доход конкретного гражданина в предпенсионный период. При этом никакие другие критерии, в том числе высшее образование, непрерывный трудовой стаж, не влияют на размер пенсионных выплат.
Кроме того, понятие «непрерывный трудовой стаж» законодательством не предусмотрено.
Что касается Вашего вопроса по изменению порядка начисления пенсии, то данный вопрос относится к базовой пенсионной выплате. Законом предусматривается с 1 июля 2018 года изменить порядок назначения базовой пенсионной выплаты за счет установления ее размера в зависимости от стажа участия как в солидарной, так и накопительной пенсионных системах.
Так, при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствия размер базовой пенсии будет составлять 50% прожиточного минимума, за каждый год сверх 10 лет ее размер будет увеличиваться на 2% и при стаже 35 и более лет она будет равна величине прожиточного минимума.
Это позволит повысить размеры пенсионных выплат для пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но получающих низкие размеры пенсий в связи с отсутствием сведений о доходах на момент выхода на пенсию, а также законодательно установленных ограничений.
Также по всем вопросам пенсионного обеспечения Вы можете обратиться в отделение ГЦВП по месту жительства или территориальный департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции.

Айдос
возраст: 30
г. Кызылорда
23.02.2016 12:02
Саламатсызба Тамара Қасымқызы!
Біріншіден, қарапайым халық үшін ойларында жүрген және де шешімдерін таппаған сұрақтарын қоюға мүмкіндік беретін осындай шараларды қолдағаныңыз үшін Сізге алғысымыз шексіз.
Сізге қояр сұрағым ата-анамның зейнетақыларын қайта есептеуге байланысты.
Әкем 74 жаста, 3-топтағы мүгедек зейнеткер. Жоғары білімді. Зейнет жасына дейін орта мектепте мұғалім болып қызмет атқарған. Еңбек ері. Зейнеткерлік жасына жетіп, құзырлы органдарға тиісті құжаттарын өткізген. Алайда әкемнің соңғы істеген еңбек жылдары жұмыс өтіліне қосылмай қалған. Нәтижесінде оның ай сайынғы зейнетақысы алуға тиісті көлемнен әлдеқайда аз болып шықты. Осы мәселе бойынша тиісті органдарға бірнеше рет шағымданды, тіпті Сіз басқарған министрлікке де хат жолдады. Ешқандай жауап болмады.
Енді, анамның жағдайына келетін болсам, ол 62 жаста. Кітапханашы болып қызмет атқарды. 5 баламен 55 жасында зейнеткерлікке шықты. Тиісті мемлекеттік органға құжаттарын өткізген кезінде кітапхана есепшісі еңбек демалысында болған. Сөйтіп, соңғы үш жылдағы еңбек ақысы туралы анықтаманы ала алмай, мұрағаттан одан бұрынғы жылдардағы еңбек ақысы көрсетілген, яғни аз жалақы алып жүрген кезіндегі деректерді өткізген. Ал соңғы үш жылдағы еңбек ақысы туралы анықтаманы қосымша тапсырармын деп ойлаған. Алайда тиісті орган ол құжаттарды қабылдамай қойған. Нәтижесінде анам да алуға тиісті зейнетақы көлемінен кем алуда.
Бұндай жағдайлар тек біздің отбасымызда ғана емес, көптеген қарапайым халықтың басынан өткен мәселе.
Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сәйкес, құрметті Тамара Қасымқызы, Сізге қояр сұрағым:
Зейнеткерлікке шығу кезінде құжаттарды тапсыру және қабылдау кезінде орын алған қателіктерді ескеріп (зейнеткерлікке шығушының және құжаттарды қабылдаған маманның қателіктері) ай сайын алатын зейнетақы көлемдерін қайта қарау мүмкіндіктері бар ма?
Егер қолданыстағы заңнамаларда зейнетақы көлемдерін қайта қарау тетіктері болмаса, оларды заңнамаға енгізілсе деп сұраймыз.
Ответ: Құрметті Айдос! Зейнетақы зейнеткерлікке шығар алдындағы кезеңде алынған табыстың алмастырушысы болғандығын атап өткен жөн. Осыған байланысты, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы Заңында зейнетақы төлемінің мөлшері еңбек өтіліне және зейнеткерлікке шығар алдында алынған табысына тәуелді болады деп белгіленген. Еңбек жағдайы, лауазымы немесе мамандығы, қызмет саласы және басқа да критерийлер зейнетақы төлемінің мөлшеріне әсер етпейді.
Еңбек өтілі 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін есепке алынады, 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өтуіне байланысты 1998 жылдың 1 қаңтарынан кейінгі еңбек өтілі үшін мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен қалыптасқан жеке зейнетақы жинақтарынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері жүзеге асырылады.
Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн есептеу 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыстағы үзiлiстерге қарамастан, қатарынан кез келген үш жыл iшiндегi орташа айлық табыс негiзге алына отырып жүзеге асырылады.
1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең үшін орташа айлық табыстың мөлшерi жинақтаушы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары жүзеге асырылған табысқа сәйкес белгiленедi.
Сонымен бірге, 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 223 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн бюджет қаражаты есебiнен
беру, сондай-ақ уәкілетті ұйымнан төленетін зейнетақы
төлемдерін, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы
бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік
базалық әлеуметтік жәрдемақыларды, мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды тағайындау және жүзеге асыру қағидаларының 29 тармағына сәйкес зейнетақы төлемдерін алушы зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін бұрын ұсынылған құжаттарды толықтыратын 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі, 1995 жылғы 1 қаңтардан бергі табысы туралы құжаттарды ұсынған кезде бастап зейнетақы төлемдерін мөлшерін өзгерту, жүргізілген арттыруларды ескере отырып уәкілетті органның шешімі негізінде жүзеге асырылады.

Яна
возраст: 50
г. Актобе
23.02.2016 10:48
Здравствуйте! 10 января 2016 года я , сотрудник правоохранительного органа, имея стаж работы непрерывный 12 лет и 6 месяцев, а общий стаж работы 33 лет вышла на пенсию в связи с изменением в ЗРК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 2 августа 2015 года №342 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения», предусматривающий с 1 января 2016 года перевод на полное государственное пенсионное обеспечение всех сотрудников силовых структур.
ОДНАКО до настоящего времени у меня ГЦВП не принял документы и неоформлена как пенсионер, и соответственно неполучаю уже 2-й месяц пенсию, хотя 5 января 2015 года подала заявление на удержание 50% от обязательных пенсионных отчислений с 01.01.2012 года. В ГЦВП сотрудники (исполнители) не в курсе о выщеуказанных изменениях в законодательстве.
вопрос 1) Как скоро будет оформлен возврат 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года?
2) Будет ли дополнительно разработан нормативный акт о начислении данной категории вышедших на пенсию сотрудников правоохранительных органов и нельзя ли это ускорить (т.к. необходимо жить на что-то - оплата учебы детям, коммуслуги, питание и т.д.)?
ПРОСЬБА ! Хотелось бы поставить на контроль по исполнению всех законодательных актов и дополнений и измении в части ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на местах. СПАСИБО!


Ответ: Уважаемая Яна!
В реализацию Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Главы государства 18 июня 2014 года № 841, проводится реформирование пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур, которое заключается в переводе их с 1 января текущего года на государственное пенсионное обеспечение с отменой уплаты в их пользу обязательных 20-процентных пенсионных взносов за счет средств республиканского бюджета.
При этом для сотрудников, участвовавших в накопительной пенсионной системе в период с 1 января 1998 года по 31 декабря 2015 года, право на пенсионное обеспечение за выслугу лет наступает при условии возврата 50 процентов сумм обязательных пенсионных взносов, перечисленных в их пользу за счет бюджетных средств.
Порядок возврата утвержден постановлением Правительства от 8 декабря 2015 года № 974.
Работа по возврату осуществляется в соответствии с план-графиком, который согласован со всеми силовыми структурами. Информация о датах начала и завершения мероприятий по возврату сумм ОПВ содержится на интернет - ресурсе ЕНПФ.
По завершению мероприятий, предусмотренных Планом-графиком, ЕНПФ будет выдана справка-подтверждение, которая является основанием для назначения пенсионных выплат за выслугу лет.
По всем вопросам касательно возврата сумм ОПВ сотрудникам силовых структур необходимо обращаться по последнему месту прохождения службы.

наталья
возраст: 55
г. атырау
23.02.2016 10:11
Здравствуйте, уважаемая Тамара Касымовна! Не ошибусь, если скажу, что обращаюсь к Вам от имени всех матерей детей-инвалидов РК. Наши детки растут, да, государство многое делает для них.Но одна категория осталась за бортом,это одинокие матери с инвалидом на руках, нас не много, но мы есть. Мы работаем, пока с нашим ребенком сидит наша мама, но она не вечна. Мне 55 лет, есть 2500000 в ЕНПФ, до пенсии , в свете последних решений, далеко. Почему не примут закон о льготном возрасте выхода на пенсию? Уже боюсь и за ребенка и за маму. Как доработать до пенсии, если мама сляжет?
Ответ: Уважаемая Наталья! В рамках накопительной пенсионной системы, когда каждый работник (вкладчик) несет ответственность за собственное обеспечение в старости, вопрос выхода на пенсию в более раннем возрасте для потенциальных пенсионеров не является актуальным.
В новых условиях на первый план выходит задача развития и укрепления накопительной пенсионной системы.
В соответствии с действующим пенсионным законодательством, право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) имеют:
1) при достижении пенсионного возраста мужчины - 63 года, женщины - 58 лет;
2) при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии, женщины по достижении 50 лет, имеют право на заключение договора пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений в ЕНПФ (сумму минимального размера достаточности для покупки пенсионного аннуитета Вы можете узнать, непосредственно обратившись в компанию по страхованию жизни);
3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;
4) если выехали на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, при условии смены гражданства.
Таким образом, за выплатой пенсионных накоплений в ЕНПФ граждане вправе обратиться при наступлении одного из вышеуказанных условий.
Для усиления социальной защиты граждан, занимающихся уходом за детьми-инвалидами, с 1 января 2016 года в Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» внесены изменения, предусматривающие зачет в трудовой стаж для назначения пенсионных выплат из республиканского бюджета, времени ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет независимо от причины инвалидности.
Это обстоятельство позволит увеличить пенсионные выплаты из солидарной системы, а также размер базовой пенсионной выплаты, которая с 1июля 2018 года будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж будет включаться стаж, выработанный в солидарной системе (трудовой стаж на 1 января 1998 года), а также периоды, за которые уплачивались пенсионные взносы (фактический стаж уплаты пенсионных взносов).

Меруерт Кудайбергеновна
возраст: 54
г. работник совместного предприятия, г.Павлодар
23.02.2016 09:38
Уважаемая Тамара Касымовна! Мой вопрос касается обеспечения выполнения государством взятых социальных обязательств. Как вам известно, уже более года действует Договор о Евразийском экономическом союзе. На нашем предприятии работают граждане Российской Федерации, должны ли мы производить в их пользу социальные отчисления и удерживать с их доходов обязательные пенсионные взносы? Очень ждем вашего ответа, главный технолог М.К. Ажикеева.
Ответ: Уважаемая Меруерт Кудайбергеновна!

Касательно социального страхования
Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства (пункт 3 статьи 98).
В этой связи социальное страхование распространяется на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское страхование.
Исходя из этого, при заключении трудового договора с физическими лицами-нерезидентами из стран членов ЕАЭС, работодатель должен перечислять за данных работников социальные отчисления в размере 5% от фонда оплаты труда в Государственный фонд социального страхования.
В случае наступления социальных рисков трудящиеся-мигранты из государств - членов ЕЭС будут иметь право на:
1) социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами - из Государственного фонда социального страхования;
2) социальное пособие по временной нетрудоспособности за счет собственных средств работодателя.
Касательно пенсионного обеспечения
Что касается пенсионного обеспечения, то оно регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами (пункт 3 статьи 98).
В настоящее время государствами-членами ЕАЭС проводится работа по разработке проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, предусматривающего предоставление равных прав в сфере пенсионного обеспечения, а также защиту пенсионных прав трудовых мигрантов государств-членов ЕАЭС на всей территории Союза.
После подписания данного Договора за трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Казахстан, работодатели должны будут перечислять пенсионные взносы в ЕНПФ в том же порядке, что и за граждан Казахстана.

Коллектив металлургов г.Кокшетау
возраст: 42
г. Алматы
22.02.2016 22:23
Уважаемая Тамара Дуйсенова, мы работники вредных производств (шахтеры, металлурги и т.д.) обращаемся к вам рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста для нас, как это было в советские времена. Я, Маслов Андрей Вадимович, проработал на урановых рудниках более 20 лет и сейчас тяжелый труд и болезни дают о себе знать, так почему я должен выходить на пенсию в 63 года, как обычный офисный работник? Надеемся, что примите во внимание наше обращение.
Ответ: Уважаемый коллектив металлургов!

В связи с переходом с 1 января 1998 года к накопительной пенсионной системе пенсии на льготных условиях по Списку № 1 и Списку № 2 были упразднены.
В новых условиях на первый план выходит задача создания и укрепления обязательной профессиональной схемы пенсионного обеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда.
В этой связи с 1 января 2014 года введены обязательные профессиональные пенсионные взносы, производимые работодателем в размере 5% от заработной платы работников.
Они осуществляются работодателем за счет собственных средств в пользу работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, профессии которых предусмотрены Перечнем производств, работ, профессий работников.
Данный перечень состоит из 17 разделов, которые включает в себя около 3000 видов производств, работ и профессий (среди них работники химической, нефтехимической, угольной и горнорудной промышленности, металлургического производства и др.)
Это позволит при достаточности пенсионных накоплений лицам, достигшим 50 лет и имеющим стаж работы не менее пяти лет на указанных производствах, выйти досрочно на пенсию.
Таким образом, в рамках накопительной пенсионной системы, когда каждый работник (вкладчик) несет ответственность за собственное обеспечение в старости, вопрос выхода на пенсию в более раннем возрасте для потенциальных пенсионеров не является актуальным.
Справочно: по состоянию на 1 февраля 2016 года на 373 069 счетах работников аккумулировано ОППВ на сумму 68,6 млрд. тенге.

Ильяс Иванович
возраст: 46
г. Актобе
22.02.2016 20:25
Добрый день. Тамара Касымовна. Я работаю в частном бизнесе. Начинаю задумываться о пенсии. И у меня созрел такой вопрос: Вот мы согласно действующего законодательства всю жизнь обязаны накапливать в пенсионном фонде свои будущие пенсии, но при этом не знаем, какие размеры пенсий мы получим, ведь это зависит от того, как мы уплачивали взносы, а также, как эффективно государство управляло нашими накоплениями. Нас интересует вопрос, как защищены наши накопления от экономических потрясений и возможных инвестиционных ошибок? Благодарю заранее.
Ответ: Уважаемый Ильяс Иванович!
В соответствии с действующим пенсионным законодательством государство гарантирует сохранность пенсионных активов в едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляется Национальным Банком РК.
В целях повышения эффективности управления пенсионными активами ЕНПФ с 1 января 2016 года функции по управлению пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом РК.
В настоящее время перечень финансовых инструментов разрешенных для инвестирования пенсионных активов одобрен Советом по управлению Национальным фондом РК.
Данный перечень оптимально обеспечивает максимальную отдачу от пенсионных активов и гарантирует сохранность инвестиций.
В интересах вкладчиков выделение пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться исключительно на условиях рыночной процентной ставки.
Для эффективного и транспарентного использования средств ЕНПФ основные условия и механизмы реализации проектов, финансируемых за счет средств ЕНПФ, будут на постоянной основе рассматриваться Советом.
Прозрачность использования пенсионных накоплений будет обеспечена публичным раскрытием информации о результатах инвестирования средств ЕНПФ.
Вместе с тем, в случае отрицательной доходности по пенсионным активам государство также гарантирует реальную стоимость пенсионных накоплений граждан за счет бюджетных средств.
Так, согласно Закону если сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ окажется меньше фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции то, пенсионерам эта разница выплачивается за счет бюджетных средств.
Указанное обязательство направлено на защиту интересов вкладчиков (получателей) в накопительной пенсионной системе.

Серік
возраст: 55
г. Ақтау, Маңғыстау
22.02.2016 19:09
Мен быйыл жасым 55 ке толды. Аннуитетная страховая компаниямыз, жасыңыз 55 ке толыпты, пенсионный фондтағы пенсионный накоплениеңіздің 50 пайызын алып береміз және қалған суммаңызды жыл сайын алып тұрасыз деп қолқа салуда. Осы айтқандары дұрыс па? әлде алдап ақша табудың әдісі ме? Осыған жауап берсеңіз. Мұнай саласында жасап келе жатқан соң, шынын айту керек, мамандық рискіге жататын болғасын ПФ тағы аздап алған дұрыс болар еді.
Рахмет
Ответ: Құрметті Серік!

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31 бабына сәйкес
ең төменгі зейнетақы мөлшерінен төмен емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болғанда ер адамдардың
55 жасқа жеткенде (әйелдер – 50 жас) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы (БЖЗҚ) зейнетақы жинақтары есебінен зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға құқығы бар.
Сақтандыру компаниясымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу салымшыларға жалпыға бірдей белгіленген зейнетақы жасынан бұрын өз жинақтарын алуға мүмкіндік береді.
Зейнетақы аннуитетін сатып алғысы келетін адамның БЖЗҚ-да жеткілікті қаражаты болуы тиіс.
Зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан жағдайда сақтандыру компаниясына аударылған сомадан төленетін бірінші сақтандыру төлемінің және одан кейінгі төлемдердің мөлшері, сондай-ақ төлеу мерзімдері тараптар бастапқыда келіскен және қол қойған сақтандыру төлемдерінің кестесінде көрсетіледі.
Бұл ретте, сақтандыру төлемдерін алушы өмір бойғы зейнетақы аннуитетін сатып алу кезінде өзінің меншік құқығын сақтандырушыға, яғни сақтандыру компаниясына береді.
Осылайша, егер сақтандыру төлемдерін алушы өмірден ерте озса, шартта кепілдендірілген кезең көрсетілген жағдайда, алып отырған төлемді келісім-шартта көрсеткен тұлға (немесе мұрагер) келісілген мерзім бойы алып отырады.
Алайда, шартта кепілдендірілген кезең көрсетілмеген жағдайда, қайтыс болған сақтандыру төлемдерін алушы пайдаланбаған зейнетақы жинақтары мұрагерлікке берілмей, сақтандыру компаниясының меншігінде қалатынын ескерген жөн.
Сортировка по: дате | рейтингу
Все вопросы
списком облаком

Все темы