Информационное сообщение
Поделитесь ссылкой на вопрос с вашими друзьями в социальных сетях
На сайте организовано рейтинговое голосование. Тамаре Дуйсеновой будут заданы вопросы, набравшие наибольшее количество голосов в рейтинге.
Всего задано вопросов: 907

Вопрос

Алия
возраст: 38,
г. Кентау,
01.03.2016 10:23
Саламатсыз ба, Курметтi Дуйсенова Тамара Касымкызы!
Бiздiн Тройняшки улдарымыз бар. Салмактары 1800гр.,1290гр., 950гр болып туылган. 2013 жылы Ушемдерге укiмет тарапынан кандай да бiр комек бар ма деп Сiзге хат жолдаган болатынмын. Занда ешкандай комек карастырылмаган.егерде жергiлiктi Аким комек берер болса кукыгы бар деп жауап бердiнiз.
1. Бiздiн. 4 балалы аналарга берiлетiн "Коп балалы ана" деген статуска кукымыз жок.арине.бiрак.бiртiндеп туылган балага караганда бiрденнен туылган Ушемдерге кай саладан болмасын комек болса деймiн. УШЕМДЕР.ТОРТЕМДЕР деген статус берулерiнiздi сураймын. Елiмiзде Ушемдер мен Тортемдер саусакпен санарлыктай гана. Тусан озiн ушiн тудын деп согер копшiлiк.бiрак мен озiм 12 жыл...каншама айелдер канша жылдап балалы бола алмай жургенде.ЭКО аркылы зорга балалы болып. бiрiншiден Алланын аркасында.екiншi дарiгерлердiн комегiмен аман есен колымызга алдык. Ушеуiн косканда 4 ак кило.туылганда...
2. Балалардын уакытынан бурын туылып.алжуаз.кiшкентай.алi кунге дейiн салмактары аз.анемия.ай сайын жотелiп ауырады.осы жагдайларды ескерiп сiздер тегiн дарiлермен камтамасыз етiп.жылына бiр рет санаторий.профилакторийлерге тегiн жолдама берсенiздер..
3. 4 баладан коп балалары бар Аналарга.табыс козiне карамай 18 жаска дейiн берiлетiн пособие (льгота) Ушемдер мен Тортемдерге кiшкене болсада комек болар едi...Жергiлiктi Ана мен Бала орталыгына(балалар емханасы) рахмет.колдарынан келгенше комегiн аяп жаткан жок.(баска ешкiмнен комек болган жок) Кейде балаларга жазып берген дарiлердi каражатымыз болмай уакытында ала алмаймыз..
Он шешiм кабылдайды деп сенемiн..
Рахмет.Сау болыныз.
Все вопросы
списком облаком

Все темы